תובענה ייצוגית

תובענה ייצוגית

תובענה ייצוגית היא תביעה שבה אדם יחיד תובע בשם קבוצה.

התובענה הייצוגית מבוססת על מקרים בהם ישנם נפגעים רבים, אך לכל אחד מהם נגרם נזק קטן, אשר אינו מצדיק תביעה עצמאית ולכן לא כדאי לכל אחד מהנפגעים להגיש תביעה, עקב העלויות והטרחה הכרוכים בכך ועקב הנזק הקטן שנגרם ליחיד בקבוצה (לפעמים שקלים בודדים או פחות).

התובענה הייצוגית מאפשרת לתובע הייצוגי (שהוא חלק מקבוצת הנפגעים וחובה שיגרם לו הנזק שבגינו הוא מבקש להיות תובע ייצוגי) לתבוע בשם הקבוצה כולה. כך מתוקן עוול שלנפגע בודד אין טעם לתבוע בגינו, אבל אותו עוול גורם לנתבע/ת לגרוף רווחים גבוהים שלא כדין, עקב כמות הנפגעים הגדולה.

על מנת לתמרץ אנשים שנפגעו פגיעות קטנות כאמור לעיל, החוק קבע כי התובע המייצג יקבל פיצוי מוגדל מיוחד עבור טרחתו שנקרא גמול לתובע המייצג. הגמול הינו סכום כספי שמשולם לתובע המייצג על הטרחה שלקח על עצמו, על ייצוג הקבוצה כולה ועל הסיכון שהוא נוטל על עצמו כתובע ייצוגי.

קיימת רשימה סגורה של עניינים בהם ניתן להגיש תביעות ייצוגיות והם (בעיקר): תביעות צרכנות (הגנת הצרכן), גביה שלא כדין כנגד רשויות המדינה, רשויות מקומיות וכו', כנגד מעבידים המבצעים עוולה כלפי קבוצת עובדים, בענייני בנקאותניירות ערךביטוחאיכות הסביבה.

התובענה הייצוגית מאפשרת לנהל תביעה שלא היתה מוגשת אם כל חבר בקבוצת הנפגעים היה צריך לתבוע בעצמו (שוב, עקב העלות והטרחה הכרוכים בהגשת תוביעה אל מול הנזק הקטן שנגרם לו). כך מושגת מטרה ציבורית חשובה של תיקון עוולות קטנות על ידי גופים גדולים כנגד אזרחים אשר ללא מכשיר התובענה הייצוגית, לא היו מתוקנות.

תוצרי לוואי נוספים, אך חשובים, של מכשיר התובענה הייצוגית הם  הרתעת גופים גדולים, חסכון בהוצאות התדיינות עקב ניהול הליך אחד במקום רבים, מניעת פסקי דין שונים ואולי אף סותרים באותו ענין ועוד…

למשרדנו נסיון רב בהגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, כאשר בתביעות רבות השגנו תוצאות טובות של פיצוי חברי הקבוצה הנפגשת, תוך תשלום סכום נאה לתובע המייצג כגמול על טרחתו.

חשוב לציין כי מעבר לאגרה הנגבית עבור הגשת התביעה, שכר טרחת עורכי הדין משולם על ידי הנתבעת, לפי קביעת בית המשפט, כך שהתובע הייצוגי אינו משלם שכר טרחה לעורכי הדין עבור ניהול התובענה.

אריאל שריג, משרד עורכי דיןיעוץ טלפוני ראשוני ללא תשלום

כיתבו לנו

  דרך בן גוריון 32 רמת גן
  03-3733733
  03-6164469
  ariel@law-as.co.il

  :Follow us

  https://sarig-law.online/wp-content/uploads/2022/02/logo-white.png

  Copyright © artinbal 2018