הסכם גירושין

הסכמי גירושין

הסכמי גירושין הם הסכמים הצופים את פני העתיד, הכוללים את מכלול ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים ועניינן משמורת ילדים, מזונות ילדים, רכוש והגירושין עצמם. הסכם גירושין הוא אחד ההסכמים המשמעותיים בחייו של אדם ובמקרה של גירושין עם ילדים בגיל הרך, הינו רלוונטי לשנים רבות. הסכם גירושין יערך ע"י עורך דין גירושין.

ההסכם יאושר ויקבל תוקף של פס"ד ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה ולאחריו יפנו הצדדים לקבלת פסק דין לגירושין מבית הדין הרבני. לאחר שלב זה יתגרשו הצדדים זה מזו בגט פיטורין.

https://sarig-law.online/wp-content/uploads/2022/03/divorce2.jpg

גירושין

גירושים הם אף פעם לא דבר נעים, וכמעט בכל המקרים מזמנים קונפליקטים בין בני הזוג, ובייחוד כאשר יש ילדים ורכוש בתמונה. בדיני המשפחה קיימים מצבים רבים ורגישים בהם יש צורך בהכנסת עורך דין לענייני משפחה לתמונה. מצבים אלה יכולים להיות דרישת שלום בית, דרישה לקבלת כתובה, הליכי גישור זוגי או גישור משפחתי. אלה הם המצבים הקלים יותר, כמובן שלתמונה יכולים להיכנס גם מצבים סבוכים למדי כמו דרישת דמי מזונות, הסדרי ראייה, מזונות אישה, דרישה לקבלת משמורת אם, דרישה לפסיקת משמורת משותפת, מצבי יישוב סכסוך או ניכור הורי ועוד.

עורך דין גירושין מקצועי יודע כיצד לכוון את הלקוחות שלו למינימום נזקים אפשריים, ולמיצוי מהיר של ההליכים כדי שאת הדף החדש בחייהם יוכלו לפתוח במהרה.
ההתמחות שלי והכרת תחום הגירושין על שלל גווניו ובעיותיו מספקים לי את היכולת לראות את התמונה השלמה, את הנזקים מול התועלת ואת הדרך הבטוחה בה יכול הלקוח לצעוד אל עבר עתיד בטוח כלכלית, משפחתית ואישית.

מהם הדגשים במסגרת הסכמי גירושין?

מהם הדגשים במסגרת הסכמי גירושין?

כאמור, כולל הסכם הגירושין 4 תחומים מרכזיים – הגירושין עצמם, משמורת הילדים על כל הכרוך בכך, מזונות אשה, מזונות ילדים והרכוש. במסגרת פרק הגירושין יוסכמו ההוראות שיגדירו את הליך הגירושין, ההתייצבות של הצדדים בפני בית הדין הרבני, הכתובה ותוספת הכתובה – מה הסכום שתקבל האישה או ויתורה של האישה עליהן, לוחות הזמנים ועוד.

בעניין הילדים, ישנן מספר סוגיות שיש ליתן עליהן את הדעת במסגרת ההסכם – בידי מי תינתן המשמורת על הילדים, מה תהא חלוקת זמני השהייה – בשגרה/בחופשות ובחגים, נסיעות לחו"ל, מסגרות החינוך, החלטות בענייני בריאות ועוד. לגבי הרכוש, מומלץ לפרט עד כמה שניתן את כל הרכוש של הצדדים, להתייחס להסכם ממון באם נחתם הסכם כזה בין הצדדים בעבר. להסדיר את החלוקה של הרכוש ואיזונו בין הצדדים, להתייחס ללוחות הזמנים בהן תתבצע החלוקה/האיזון וכיוצ"ב.

עלות הסכמי גירושין

עלות הסכם גירושין יכולה לנוע על פני טווח של מחירים בין עורכי דין גירושין ומגשרי גירושין שונים. תתכן הצעת מחיר להסכם עצמו ובנפרד לשעות של הפגישות עם הלקוח או שני הצדדים במקרה של גישור. כמו"כ, יתכן שתינתן הצעה הכוללת בתוכה את הסכם הגירושין וכן את פגישות המו"מ או הגישור כסכום אחד גלובלי. כלקוחות, המעוניינים בעריכת הסכם גירושין ובהליך שיביא לחתימתו (בין במו"מ ובין בגישור). יש ליתן את הדעת למשך הזמן המוקצה לניהול ההליך, מספר הפגישות שהוקצב, פרטי ההצעה וכו'. כדאי לקבל הצעת מחיר הכוללת אף את אישור ההסכם בליווי עורך הדין לגירושין או מגשרת הגירושין בביהמ"ש וכן את האישור וסידור הגט בבית הדין הרבני.

האם ניתן להגיע להסכם גירושין בפני ערכאה שיפוטית?

חשוב לדעת, כי לא פעם, מנסים הדיינים בבית הדין הרבני או השופט בבית המשפט לענייני משפחה, לסייע בידי הצדדים להגיע לידי הבנות במסגרת הדיון בפניהם. ההגעה להסכם תתכן בכל שלב של ההליך המשפטי – הן במסגרת דיון מקדמי והן במהלך דיוני ההוכחות. ההגעה להסכם היא מבורכת ויש לברך אף את ערכאות השיפוט על המאמץ שנעשה על מנת לסייע בידי הצדדים להגיע לסיום כלל המחלוקות ביניהם.

הצדדים יכולים להגיע לעקרונות כלליים, אשר יירשמו בפרוטוקול הדיון ועל סמך אותם עקרונות, ינסחו בהמשך עורכי הדין הסכם גירושין לצדדים. הסכם זה יובא לאישור ערכאת השיפוט שאף תתן לו תוקף של פסק דין. יתכן גם מצב בו ינוסח הסכם הגירושין במלואו במסגרת הדיון ויאושר במקום ע"י ערכאת השיפוט, אשר סייעה בידי הצדדים להגיע להסכם. היתרון בכך הוא בסיום העניין במקום וכך נמנעים עיכובים וחזרה של מי מהצדדים מהבנות קודמות. החסרון הוא שקשה יותר ליתן את הדעת במסגרת ניסוח הסכם לפרוטוקול הדיון לכל פרט ופרט ויתכן כי ההסכמות תהיינה כלליות יותר.

בכל מקרה, הגעה להסכם גירושין הינה מבורכת ואין ספק כי זוהי דרך המלך. הדבר משרת את הצדדים להסכם והן את ילדיהם. הגעה להסכם גירושין תקדם תקשורת טובה יותר בעתיד בהשוואה למצב בו פסקה ערכאה שיפוטית בעניינים של הצדדים ולא היתה כל הבנה או הסכמה ביניהם. כמובן שהגעה להסכם גירושין מבלי שנוהל כל הליך משפטי מסייעת אף בהיבט של הזמן ובחסכון במשאבים כספיים ורגשיים גם יחד. כאמור, זוהי דרך המלך.

אריאל שריג, משרד עורכי דיןיעוץ טלפוני ראשוני ללא תשלום

כיתבו לנו

  דרך בן גוריון 32 רמת גן
  03-3733733
  03-6164469
  ariel@law-as.co.il

  :Follow us

  https://sarig-law.online/wp-content/uploads/2022/02/logo-white.png

  Copyright © artinbal 2018