גירושין

דיני משפחה

למשרד ותק וניסיון רב בדיני הגירושין ודיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים בשיתוף עורכי דין ויועצים מומחים בנושא אופציות ומניות מסוגים שונים. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות, תוך התמחות בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה הישראלית, בהליכי גירושין תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של בזכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

השירותים שאנו מספקים לתביעות בענייני גירושין:

 • תביעות שונות בהליכי גירושין תוך ליווי הלקוח לאורך ההליך המשפטי מתחילתו ועד סיומו תוך השגת הישגים יוצאי דופן.
 • תביעות לסעדים זמניים שונים בהליך הגירושין. סעדים זמניים אלה מאפשרים השגת יתרונות טקטיים משמעותיים בהליך הגירושין.
 • גישור בהליכי גירושין וזאת על מנת לאפשר הגעה למשא ומתן מנקודת יתרון משמעותי על הצד שכנגד.
 • עורך דין גירושין עוסקת גם בטיפול בצווי הגנה המאפשרים פתרון מיידי לבני זוג אלימים אשר מאיימים ופוגעים בכל בני המשפחה ולכך נדרש טיפול אגרסיבי מהיר ומיידי.
 • טיפול משפטי דחוף בענייני גירושין דחופים כגון הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ לבן זוג המאיים בהותרת האישה עגונה או בת זוג המאיימת בהברחת הקטינים.
 • עורך דין גירושין תעזור בטיפול משפטי אגרסיבי כנגד תביעות גירושין שרירותיות מצד בן הזוג לרבות מניעת הגשות תביעות סרק והשגת יתרונות טקטיים.

השקת הבוררות

דיני מקרקעין – על דירות, מגרשים ומה שביניהם

הליך בוררות יכול להיפתח בארבע דרכים.

הדרך הראשונה, היא פניה לבורר מוסכם על פי הסכם הבוררות בין הצדדים, והתחלת ניהול הבוררות באופן עצמאי על ידי הצדדים ללא כל מעורבות חיצונית, זאת בכפוף לכך שהבורר מקבל על עצמו את ניהול הבוררות.

הדרך השנייה, היא פניה לבית המשפט, מקום בו אחד הצדדים הגיש תובענה לבית המשפט למרות קיומו של הסכם בוררות בתוקף בין הצדדים. במצב כזה, פונה הצד המעוניין לבית המשפט לאכוף את הסכם הבוררות, ומבקש כי בית המשפט יעכב את ההליכים בתובענה לצורך קיום הבוררות המבוקשת. בהתקיים הסכם בוררות בתוקף, לרוב יאות בית המשפט לקבל את הבקשה לעיכוב ההליכים, ויפנה את הצדדים להליך הבוררות. בקשה לעיכוב הליכים צריכה לעלות באופן מיידי כטענה ראשונה, ועל הצד הטוען אותה להראות כי הוא אכן מתכוון לקיים הליך בוררות ואין בבקשתו משום רצון לעכב את ההליך.

הדרך השלישית, היא הפניית הצדדים אל בוררות משפטית מכוח סמכותו לפי סעיף 79ב לחוק בתי המשפט. כך, מקום בו אין הסכם בוררות בין הצדדים, יכול השופט בהליך להציע לצדדים לפנות לבוררות, אך העניין תלוי לחלוטין בהסכמת הצדדים.

הדרך הרביעית, ודומה מאוד לדרך הראשונה בשינוי קל, היא פניה למוסד לבוררות ובקשה להתדיין בפניו. ההבדל העיקרי בין המסלולים הללו הוא שכאשר הצדדים פונים למוסד לבוררות הם מאבדים את החרות שהייתה נתונה להם לקבוע את סדרי הדין, דרכי הבאת הראיות וכד', ומקבלים על עצמם את דרכי ההתדיינות הנהוגים במוסד לבוררות.

דיוני הבוררות לגופו של עניין

דיני מקרקעין – על דירות, מגרשים ומה שביניהם

מן הראוי לציין את אחת התכונות הבולטות של הליך בוררות, שהופכת את ההליך למושך לגופים ואנשים רבים, מכל שכבות החברה והתעשייה, היא החשאיות המאפיינת את הליך הבוררות. בניגוד להליכים המתנהלים בבתי המשפט, בהם ברירת המחדל היא פומביות – הן פומביות דיון והן פומביות פסק הדין, בהליך הבוררות ברירת המחדל היא חשאיות. ללא הסכמת הצדדים לא יהיה פרסום הנוגע לדיונים עצמם ולא של פסק הבורר.

אילן דסאו, עו"ד ונוטריון יעוץ טלפוני ראשוני ללא תשלום

כיתבו לנו

  דרך בן גוריון 32 רמת גן
  03-3733733
  03-6164469
  ariel@law-as.co.il

  :Follow us

  https://sarig-law.online/wp-content/uploads/2022/02/logo-white.png

  Copyright © artinbal 2018