משפט אזרחי

ABOUT GOLDENBLATT FAMILY LAWAdvice On A Full Range Of Family Law Matters

המשפט האזרחי מסדיר את הזכויות ברכוש (דיני קניין), עוסק בהתחייבויות רצוניות ולא רצוניות בין פרטים (דיני חוזים ודיני נזיקין) ובמערכת היחסים בתוך התא המשפחתי (דיני משפחה). למשפט האזרחי תפקיד חשוב בעיצוב יחסי הגומלין שמתקיימים בתוך חברה אנושית, הן כדי להבטיח מערכת חברתית יציבה והן כדי לאפשר שגשוג וצמיחה חברתית וכלכלית.

לצד המשפט האזרחי קיימים גם המשפט הפלילי שעוסק בנורמות שהמדינה מטילה על הפרטים בתוכה, והמשפט הציבורי המסדיר את התנהלות הגופים הציבוריים ואת מערכת היחסים בינם לבין הפרט.

ענפים מרכזיים במשפט האזרחי

  • דיני החוזים, עוסקים בהתחייבויות והסכמים, ובאופן כללי בחיובים רצוניים.
  • דיני הנזיקין, עוסקים בנזקים שגרמו פרטים זה לזה, ובאופן כללי בחיובים לא-רצוניים, כולל רשלנות רפואית ועוולות מסחריות. דיני הנזיקין קשורים לדיני הביטוח ולדיני לשון הרע.
  • דיני עשיית עושר ולא במשפט, עוסקים בכל חיוב שאינו נופל בשטח דיני החוזים או דיני הנזיקין.
  • דיני הקניין, עוסקים בזכויות שונות החלות על קניין:

קניין פיזי: – דיני מקרקעין (קשורים לדיני התכנון והבנייה) – דיני מיטלטלין וכן דיני קניין רוחני.

  • דיני המשפחה, עוסקים בסוגיות של נישואין, גירושים ודאגה לילדים. מוסדרים גם בדין הדתי. דיני המשפחה קשורים לדיני הירושה והעיזבון.
  • דיני העבודה, מסדירים את היחסים בין עובדים, מעבידים וארגוני עובדים, וכן עוסקים בשוויון הזדמנויות בעבודה. דיני העבודה קשורים לדיני הביטחון הסוציאלי.
  • דיני תאגידים, מסדירים את פעילותם של תאגידים שונים כמו חברות, שותפויות, אגודות שיתופיות וכדומה. דיני התאגידים קשורים לדיני הבנקאות, דיני חדלות פירעון, דיני המסמכים הסחירים, דיני הגבלים עסקיים, דיני ביקורת פנימית, דיני מכרזים, דיני רישוי עסקים ודיני ניירות ערך.
  • משפט בינלאומי פרטי, עוסק בסוגיות בהן מעורב גורם משיטה משפטית זרה.

המשפט האזרחי מתנהל על פי סדרי דין שונים מאלו המאפיינים את המשפט הפלילי, ולכן הוא מכיל גם הוראות דין פרוצדורליות נפרדות. הדין הפרוצדורלי עוסק בדיני ההתיישנות, בדיני הראיות ובסדרי הדין. לכל היבט במשפט האזרחי יש גם סוגיות של מיסוי, שמוסדרות בדיני המס.

דיני חוזים
דיני החוזים, עוסקים בהתחייבויות והסכמים, ובאופן כללי בחיובים רצוניים.
ALWAYS LISTEN
Your solicitor will develop understanding of your needs and the approach you want to take.
ALWAYS CLEAR
We will provide a detailed cost estimate before you agree to proceed with your case.
RIGHT APPROACH
We will identify the best way to achieve your goals that are realistic and attainable.
EXCEPTIONAL CARE
We deliver on our promises and celebrate our successes, we are friendly and caring.

Wills, Trusts & Probate

It is worth understanding the options of distributing pensions before deciding what is best for you.

Divorce

International families can face particular difficulties if the relationship between the parents break down.

Financial Settlements

Protect your wealth and ensure you receive a fair settlement. Our expert divorce lawyers will be by your side.

SERVICESOut of court settlements

Expert civil partnership dissolution lawyers with first-class legal advice and a strong record of success in resolving disputes across a range of circumstances.

Financial <strong>Settlements</strong>

Financial Settlements

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level iterative approaches to corporate strategy.
Financial <strong>Settlements</strong>
Family <strong>Law</strong>

Family Law

Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.
Family <strong>Law</strong>
Marriage <strong>Agreements</strong>

Marriage Agreements

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive work. At the end of the day, going forward.
Marriage <strong>Agreements</strong>

The virtue of justice consists in moderation, as regulated by wisdom.

ARISTOTLE
BASIC RATE FROM
$250
The client and lawyer will agree on the hourly rate before getting started with the case.
STANDARD HOUR RATE
$500
A flat fee is offered if your case is relatively simple or routine such as a will or an uncontested divorce.
PREMIUM HOUR RATE
$750
We will formally update you on progress of costs, both incurred and anticipated, on a monthly basis.
דרך בן גוריון 32 רמת גן
03-3733733
03-6164469
ariel@law-as.co.il

:Follow us

https://sarig-law.online/wp-content/uploads/2022/02/logo-white.png

Copyright © artinbal 2018